Regulamin
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.

 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 a kończy się o godzinie 6:00.

 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach.

 4. Zabrania się używania w pomieszczeniach i na tarasie wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp, - innych niż te, które są na wyposażeniu.

 5. Właściciel nie gwarantują miejsca parkingowego na terenie posesji

 6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie posesji osób niezameldowanych.

 7. Najemca proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.

 8. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.

 9. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.

 10. Wprowadzanie zwierząt jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami.

 11. Przebywające zwierzęta zawsze muszą przebywać na smyczy oraz pod kontrola opiekuna.

 12. Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt bez opieki.

 13. Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu.

 14. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 15. Przy opuszczaniu kwatery należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.

 16. Po zakończonym grillowaniu należy dopilnować aby grill całkowicie wygasł a następnie należy go oczyścić z popiołu.

 17. Rozliczenie całego kosztu pobytu musi się odbyć w dniu przyjazdu.

 18. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.